Algemene voorwaarden

1. Verkoper
Petite Couture is eigendom van Wendy Thijs. De maatschappelijke zetel is gelegen in België, 9820 Merelbeke, Varendries 8. Wendy Thijs is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0552 567 725. Het BTW nummer is BE 0552.567.725. Petite Couture is te bereiken op:
T. +32 (0)485 53 69 59
E. wendy@petitecouture.be

2. Toepassing
Een geplaatste bestelling geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, welke steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

3. Prijzen
De prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief btw maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Binnen België betaal je 4,99€ voor bestellingen beneden 99€. Vanaf 99€ wordt je bestelling gratis verzonden. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Petite Couture kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

4. Bestelling
Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de webshop. Er worden geen bestellingen (noch wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

5. Betaling
Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Betaal je via overschrijving dan worden de goederen gedurende 7 dagen gereserveerd. Hebben we na 7 dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de goederen opnieuw te koop aangeboden. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

6. Levering
Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de twee werkdagen verstuurd. OPGELET: bij betaling via overschrijving kan het enkele dagen duren voor het bedrag op onze rekening staat. Alle enveloppen en pakjes worden verzonden met Bpost. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op drie werkdagen, maar dit is niet bindend. Petite Couture is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij Bpost. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.

7. Verzakingsrecht – retourneren
Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Petite Couture, Varendries 8, 9820 Merelbeke,  België. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. Het retourneren van meterwaren is slechts mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen.

8. Klachten
Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (wendy@petitecouture.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

9. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. Risico van verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

11. Persoonsgegevens
Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van Gent is exclusief bevoegd.

13. Het gebruik van beelden uit de webshop
Delen van foto's uit de webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding (Petite Couture) én toevoegen van een duidelijke link naar www.petitecouture.be.

Petite Couture, Wendy Thijs behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.